Prof. Dr. Ahmet Kemal GÜRBÜZ
GASTROENTEROLOJİ-ENDOSKOPİ-KARACİĞER HASTALIKLARI MERKEZİ
menu×

Uyutarak endoskopi nasıl yapılır, endoskopi fiyatları, endoskopi öncesi hazırlık

Endoskopi içi boş organların içinin incelenmesi demektir.Bu işlem için kullanılan cihazlara endoskop adı verilir.Endoskoplar  incelenen organın içini gösterebilmek için  içerideki uçlarında kuvvetli bir ışık kaynağı ve görüntü almayı sağlayan kameraya sahiptirler.

İncelenen organa göre endoskopik tetkikler farklı şekilde sınıflandırılırlar.Akciğerler için yapılan endoskopiye bronkoskopi, yemek borusu-uyutarak endoskopimide-duodenum için olana gastroskopi, kalın bağırsak için yapılana kolonoskopi, mesane için yapılırsa sistoskopi ve kalın bağırsağın son 30cm’si için olana da rektoskopi denir.Endoskopik işlemlerden sindirim sistemi için olaylar sırasıyla gastroskopi, rektoskopi, rektosigmoidoskopi, kolonoskopi uygulamalarıdır.

Bu müdahaleler çoğu yerde ve çoğu zaman sedasyon dediğimiz uyutucu ilaçlar kullanılmadan yapıldığından hastalar ciddi zorluk yaşamakta ve özellikle psikolojik travmaya uğramaktadırlar.

Oysa endoskopi hemşiresi ile birlikte ve damar içi ilaçlar kullanılarak sedasyon sağlandığında, endoskopi  hem hasta tarafından hiç fark edilmemekte hem de hasta evindeki gece uykusu gibi ortamdan kopuk olduğundan endoskopist  işlemi  telaş etmeksizin rahatça tamamlayabilmektedir. Endoskopide uyguladığımız sedasyon hastaya damar yolu ile  bazı ilaçların verilmesi ile sağlanmakta olup bu olay narkoz yani anestezi işlemi değildir.

Sedasyondan  kısa bir süre sonra hastalar bir refakatçi eşliğinde evlerine yürüyerek dahi gidebilmektedirler. Sindirim sistemi endoskopik incelemelerinde kullandığımız damar içi ilaçlar hastaların yapılan endoskopik incelemeyi hatırlamalarını imkansız hale getirdiğinden, birçok hastamız tetkik sonrasında kendilerine endoskopik inceleme yapılmadığını iddia etmektedir.

Bu nedenle hastalarımızı tetkikten sonraki dönemde kendilerine endoskopi yapıldığına inandırabilmek amacıyla   hasta refakatçilerini de işlem boyunca endoskopi odasında tutmaktayız.

Ülkemizde Gastroenterolojik Endoskopik işlem ve müdahaleler gastroenteroloji ihtisası yapmamış bir çok hekim tarafından, konunun uzmanı olan gastroenterologlara kıyasla daha ucuz bedeller karşılığında yapılmaktadır.Bu nedenle endoskopi ve kolonoskopi gibi tetkiklere aday olduğunuz zaman , alacağınız uzmanlık hizmetini sadece endoskopi fiyatı maliyetine göre tercih etmeniz halinde size sunulacak tıp hizmetinin doğruluk ve bilimselliğinin azalabileceğini unutmayınız.
Devamını göster

Gizle

Endoskopi yapıldıktan hemen sonra özel dezenfektan solüsyonları içerisine konmakta ve en az 20 dakika  o ortamda bekletilmektedir.Sonrasında endoskopi cihazlarının hem dış yüzeyleri ve hem de iç kanalları distile su ile durulanmakta, böylece hastadan hastaya herhangi bir bakteri, virüs yahut parazitin geçmesi imkansız hale gelmektedir.

Çoğu zaman ve çoğu merkezde hastalar uyutulmadan, yalnızca boğazlarına uyuşturucu sprey sıkılarak endoskopiye tabi tutulduğundan , endoskopi esnasında olayı tümüyle fark etmektedirler.Endoskopist  endoskop gırtlaktan geçeceği sırada hastadan yutkunmasını istemektedir.Bu yutkunma işlemi sırasında hekimin cihazı ileri itişi hastanın yutkunmasına tam denk düşmez ise hasta müteaddit kereler hekimin yutkun komutunu yerine getirmek mecburiyetinde kalmaktadır.Oysa bizimde uyguladığımız üzere uyutularak yapılan endoskopide hasta hiçbir şey fark etmemekte, sadece uyumaktadır.Bu uykunun verdiği  rahatlık sayesinde hekim hiçbir sorun yaşamadan gırtlaktan aşağıya  geçebilmektedir.Yani uyutularak yapılan endoskopide cihazı yutma kabusu yoktur.Ayrıca bu yöntemle gırtlaktan aşağıya hiçbir zorluk yaşanmadan geçilebildiği için endoskopi sonrasında da hastalar herhangi bir boğaz rahatsızlığı veya ağrısı çekmemektedir.

 

Uyutularak yapılan endoskopide gerek hasta gerekse hekim son derece rahat olduklarından inceleme uyutulmadan yapılan endoskopik tetkiklere oranla daha kısa sürmektedir.Endoskopla ağza girişten itibaren yaklaşık 4 dakika içerisinde yemek borusu (özefagus), mide , pilor kanalı (midenin ince barsaklara  açıldığı kanal) ve duodenum (oniki parmak barsağı) gözlenmekte , gereken vakalarda incelenen kesimlerin şüpheli alanlarından hasta hiç farkına varmadan ve ağrı yaşamadan biyopsiler alınabilmektedir)

İşlem bitiminden 5-10  dakika sonra hastalar  oturtulmakta ve yine endoskopi bittikten yarım saat sonra yemek yeme ve sıvıların içilmesi serbest hale gelmektedir.

Evet.Biyopsi işlemi dışında kanser temayülü yaratan özel doku değişikliklerinin mevcut olup olmadığını saptamak amacıyla Chromoscopy ,sitolojik tetkik için materyal toplamak, sindirim sistemine kaçmış yabancı cisimleri çıkartmak, polip keserek almak (polipektomi), kanayan alanı bularak kanamanın durdurulması amacıyla bu alana dondurucu ilaçlar enjekte etmek, daralmış bölümleri genişletmek (dilatasyon), stent yerleştirmek ve tümör kitlesini küçültmeye dönük muhtelif tedavi seçeneklerini kullanmak gibi girişimlerde söz konusu olabilmektedir.

Endoskopi yapıldıktan hemen sonra özel dezenfektan solüsyonları içerisine konmakta ve en az 20 dakika  o ortamda bekletilmektedir.Sonrasında endoskopi cihazlarının hem dış yüzeyleri ve hem de iç kanalları distile su ile durulanmakta, böylece hastadan hastaya herhangi bir bakteri, virüs yahut parazitin geçmesi imkansız hale gelmektedir.

Yutma güçlüğü mevcudiyetinde
Ağrılı yutma mevcudiyetinde
Yemek borusu kanseri şüphesinde 
Reflü hastalığı şüphesinde
Sık veya şiddetli kusma varlığı
Karın ağrısı mevcudiyetinde
Yemek Borusu enfeksiyonu şüphesinde
Dispepsi (hazımsızlık) varlığında
Üst sindirim sistemi kanaması mevcudiyetinde
Sindirim sistemine kaçmış yabancı cisimlerin çıkarılması gereğinde
Kostik hasar (yakıcı sıvı yahut katıların yutulmuş olması) şüphesinde
Kullanılmış ilaçların hasar yapmış olma ihtimalinde 
Mide ve duodenumda polip varlığından şüphe halinde

endoskopi yapılmalıdır. 

Endoskopi yapılacak hastalar daha evvelce kalp kapaklarına ait hastalık geçirmişlerse, hastaya suni kapak takılmışsa endoskopi öncesinde ve sonrasında enjeksiyon tarzında antibiyotik kullanımı gerekli olabilir.Ayrıca endoskopi yapılacak hastalar endoskopi olacakları günün sabahında erken saatte tüm ilaçlarını (tansiyon ilacı dahil) mutlaka almalıdırlar.Astım problemi olan hastalar sprey şeklindeki ilaçlarını endoskopiye gelirken mutlaka yanlarında getirmelidirler.

Halihazırda bir çok kurumla anlaşmalı çalışmaktayız,

endoskopi fiyatları

ilgili ayrıntılı bilgi için kurum sekreterini aramanızı rica ederiz.

×