Prof. Dr. Ahmet Kemal GÜRBÜZ
GASTROENTEROLOJİ-ENDOSKOPİ-KARACİĞER HASTALIKLARI MERKEZİ
menu×

MİDE BALONU - ZAYIFLAMA BALONU

MİDE BALONU - ZAYIFLAMA BALONU - INTRAGASTRIC  BALLOON

Mide balonu zayıflama balonu ismiyle de tanımlanan ve yaklaşık yirmi yıldan beri birçok Avrupa ve Asya ülkesinde şişmanlığın tedavisinde kullanılmakta olan silikon bir balondur.Bilindiği üzere obesite tedavisi  bazı tedavi seçeneklerinin beraberce   uygulamasını gerektiren bir özelliğe sahiptir.Konu sadece mideye endoskopik olarak balon yerleştirmekle kısıtlı değildir ve böyle görüldüğünde zayıflama balonu takılan hastaların neredeyse tamamına yakınında istenen düzeyde kilo kaybı sağlanamaz.Obesite günümüzde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere özellikle gelişmiş batı toplumlarının en önde gelen sağlık sorunlarından biri haline gelmiştir.Zayıflama balonu davranış tedavileri, diyetisyen bazında sağlanacak diyet eğitimi, fiziki egzersiz ve nihayet psikoterapist desteğinindi tedaviye dahil edilmesi ile başarıya ulaşabilecek bir tedavi alternatifidir.

Mide balonu şişirildiğinde sferik bir şekil alır.Mide içerisine gastroenteroloji uzmanlarınca endoskopik olarak yerleştirilir ve bu yerleştirme esnasında sıvı yahut hava ile şişirilmektedir.Ülkemizde ve dünyada uzun yıllardır kullanılmakta olan tip BioEnterics Intragastric Balloon (BIB) olup 1991 yılından itibaren ticari anlamda teğmini ve kullanımı mümkün hale gelmiştir.Bu balon slikondan yapılmış olup gastroskopi (mide endoskopisi) sırasında 400-700ml serum fizyolojik ile şişirilmektedir.Balonun ne kadar şişirileceği hususu hastanın kilo fazlalık derecesi ve mide büyüklüğü ile ilişki gösterir.BioEnterics Mide İçi Balonunun Avrupa, Güney Amerika ve Asyadaki birçok ülke  ile  Ortadoğu bölgesi ülkelerinde kullanımı kabul görmüştür.BIB uygulandıktan sonra 6 ay süre ile mide içerisinde kalır ve bu sürenin sonunda yine endoskopik yöntemle çıkartılır.

Mide balonu (BIB) ideal kilosunun en az %40 veya daha fazla üstünde olanlarda düşünülmelidir.Yine balon takılma aşamasına kadarki kilo azaltmaya dönük diğer tedavi seçeneklerinin tamamının kullanılmasına rağmen başarı sağlanamamış olan hastalar için bir seçenek olduğu unutulmamalıdır.Zayıflama balonu mide içerisinde oldukça büyük bir hacmi doldurarak bir dolgunluk ve tokluk hissi yaratır.Hastada az miktar gıda alındığında dahi çok yenmiş  ve doyulmuş hissinin uyanmasını sağlayarak etkili olur.Mide balonu takıldıktan sonra hastaların beslenmelerinde özel formüllü hazır gıda ürünleri kullanması gereği yoktur.Normal gıda türleri ile beslenilebilir.

Şişmanlık tahmin edildiğinden daha önemli bir hastalıktır ve imkanlar mevcutsa mutlaka tedavi edilmelidir.Mide  balonu hastaya belirli bir zaman dilimi içerisinde hedeflenen bir miktar kiloyu kontrollü bir şekilde kaybettirmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Yan etkileri açısından ele alındığında mide balonu uygulamasının  oldukça güvenli bir tedavi yöntemi olduğu son yıllardaki tıp literatür bilgileri ile kesinlik kazanmıştır.Yan etkilerden bazıları şu şekilde özetlenebilir.

Yan  Etki 

            % 
İlk hafta sonunda bulantı-kusma  :8,6
Karın ağrısı-hazımsızlık :

5

Balonun sönmesi ve yer değiştirmesi :

2,5

Reflü gelişmesi : 1,8
Sindirim kanalında tıkanıklık :0,8
Mide Ülseri   :0,4
Mide perforasyonu:0,1


Mide balonu yerleştirilen hastaların çok küçük bir kısmında, balonun, takıldıktan sonraki ilk günlerde çıkarılması gereği doğmaktadır.Bu oran mide balonu takılan hastaların %4,2’si civarındadır.Bu şekilde ilk günlerde balonun çıkartıldığı vakaların yarısında sebep  hasta isteğidir.

Mide balonu takılan hastalarda mevcut kilolarının %5-40’ı oranında bir zayıflama ortaya çıkmaktadır.Mide balonu takılmasından sonraki 6 ayın sonunda ortalama kilo kaybının hastaların ilk kilolarının  %15-20’si  civarında olması  beklenen sonuçtur.Zayıflama balonu hastalarda şişmanlığın geçici tedavisinde kullanılır.Altı ay sonunda sağlanan kilo kaybının balon endoskopik olarak çıkartıldıktan sonra hangi süre ile korunabileceğini araştırmış güvenilir çalışmalar henüz mevcut değildir.Esasen 6 aylık balon uygulaması boyunca az miktarda yemek yenmesi bir alışkanlık haline gelmekte ve  balon çıkartıldıktan sonrada bu alışkanlık devam ederek aynı kiloda kalmak mümkün hale gelebilmektedir.Zayıflama balonu obesitesi en az 5 senedir devam etmiş olan ve fiziki egzersiz, ilaç tedavisi, diyet uygulaması ve psikoterapi tedavileri ile başarı sağlanamamış vakalarda uygulanmalıdır.Mide balonu obesite nedeni ile kilo azaltıcı ameliyatlara aday olan ancak aşırı kilo nedeniyle operasyonun riskli olduğu vakalarda da ameliyat öncesi dönemde bir seçenektir ve hastanın ameliyat edilebilir  hale getirilmesini sağlamak amacıyla kullanılabilir.Mide balonu takılan vakaların  diyet disiplinine uymaya devam etmeleri gereği hastaya balon takılmadan önce detaylı şekilde anlatılmalıdır.

Mide balonu 6 aydan daha uzun süre mide içerisinde bırakılmamalıdır.Hastanın isteği halinde 6 aylık sürenin sonunda yeni bir balon ile değiştirilebilir.Zayıflama balonu tedavisinin başarılı olması için bu uygulamanın yapılacağı vakaların olumlu beklentisi yüksek ve uyumlu kişiler olmasında fayda vardır. 

Mide balonunun uygulanamayacağı durumlar ise şu şekilde özetlenebilir.
-kan sulandırıcı, antiromatizmal ilaçlar ve kortizon hapı kullananlar
-evvelce majör laparoskopik operasyon geçirmiş olanlar
-infeksiyöz barsak rahatsızlığı bulunanlar
-Evvelce batın operasyonu geçirmiş vakalar
-alkolizm problemi olanlar
-uyuşturucu kullanıcıları ve mental bozukluğu olan vakalar
-kilo fazlalığı zayıflama balonu takılması için yeterli seviyede olmayanlar
-mide fıtığı, şiddetli reflü hastalığı, mide ülseri gibi rahatsızlıkları bulunanlar

BioEnterics Intragastric Balloon dışında son yıllarda geliştirilmiş ve hava ile şişirilen bir diğer zayıflama balonu ise Heliospher olarak tanımlanmıştır ve Kanada ve muhtelif Avrupa ülkelerinde kabul görmüştür.Bu mide balonuda 650-750ml hava ile şişirilebilmektedir.Bu balonun klinik sonuçları henüz oldukça az sayıda rapor edilmiş olup geniş hasta grupları ile yapılacak klinik çalışmalar Heliospher hakkında daha güvenilir bilgiler sağlayacaktır.

Mide içi zayıflama balonu ENDOMED Gastroenteroloji-Endoskopi Merkezi bünyesinde hastalar uyutularak ve 10 -15 dakika gibi kısa bir süre içerisinde takılmaktadır.

ARTIK İSTENDİĞİNDE HACMİ AYARLANABİLİR SPATZ ve ENDOGAST BALONLAR ÜLKEMİZDE DE ERİŞİLEBİLİR HALE GELDİ. MİDE İÇİ BALONUN VÜCUTTA KALMA SÜRESİ YILLARA UZADI.DAHA DA ÖNEMLİSİ ARTIK İLK GÜNLERDE YAŞANAN BULANTI KUSMA GÖĞÜSTE HUZURSUZLUK PROBLEMİ TAMAMEN YOK OLDU.
Devamını göster

Gizle
×