Prof. Dr. Ahmet Kemal GÜRBÜZ
GASTROENTEROLOJİ-ENDOSKOPİ-KARACİĞER HASTALIKLARI MERKEZİ
menu×

KOLONOSKOPİ İLE POLİP ALINMASI

KOLONOSKOPİ İLE POLİP NASIL ALINIR? (KOLONOSKOPİK POLİPEKTOMİ) 

Kalın Bağırsak polipleri kolonun her hangi bir kesiminden gelişebilir. Kolon poliplerinin %60’ı yaklaşık 100cm uzunluğundaki kalın bağırsağın son 50cm’lik bölümünde gözlenmektedir. Kalın bağırsak polipleri kolon duvarına bir sapla bağlantı gösterebilecekleri gibi, sapsız olan ve dolayısı ile geniş bir tabanla kolon duvarından kaynaklanmış poliplerde mevcuttur. 

Kolonda kolonoskopi esnasında saptanan poliplerin önemli bir bölümü büyüdüklerinde kolon kanserine dönüşebilme kabiliyeti kazanır ve kalın bağırsak kanserlerinin neredeyse tamamına yakın bölümü (%95) kolon poliplerinden gelişir. Bu nedenle kolonoskopi sırasında saptanan kolon poliplerinden en azından biyopsi alınması yahut polibin o esnada polipektomi yöntemiyle tamamen çıkartılması uygun yöntemdir. 

Kolon poliplerinin kolonoskopi sırasında alınması işlemi, elektrik kullanılarak polibin sapı yahut tabanından kesilmesi yolu ile gerçekleştirilir.Bu polip alınması işlemi hastada hiçbir ağrı veya rahatsızlık yaratmaz. Dahası hasta polip alındığının farkına da varamaz.

Kolonoskopide polip alınabilmesi için hastanın kolonoskopiden önceki son 5 gün içerisinde, şayet kullanıyor ise, kan sulandırıcı ilaçlarını kesmesi gereği mevcuttur.Ayrıca kolonoskopi esnasında polip alınması işlemi elektrik kullanılarak gerçekleştirildiği için hastada kalp pili olup olmadığı mutlaka sorulmalı, kalp pili varsa kolonoskopiden önce ayarı yapılmalıdır.

Kolonoskopi ile polip alınması sırasında %1’den daha düşük oranlarda olmak üzere kanama gelişmesi yahut barsak cidarının delinmesi gibi komplikasyonların geliştiği bilinmekle beraber bu komplikasyonların hayatı tehdit edecek şiddette gerçekleşmesi neredeyse mümkün değildir denebilir.

Kolonoskopi ile polip alındıktan sonra hastalar aynen sadece kolonoskopi yapıldığında olduğu gibi işlemden 30-45 dakika sonra evlerine gidebilirler.Kolonoskopi ile polip alınan hastaların tedbir açısından işlemden sonraki 24-48 saat boyunca aspirin ve diğer kan sulandırıcı ilaçları kullanmamaları sağlık verilmelidir.

Kolonoskopi yoluyla polip alınması işlemi polibin saplı-sapsız olması, küçük yahut iri olması durumlarında teknik ve zaman açısından bir miktar değişiklik göstermekle beraber kalın bağırsağın içini tamamen dolduracak kadar büyük olanlar (ki bu durumla çok nadiren karşılaşmaktayız) hariç, alınamayacak polip yoktur demek yanlış olmaz.   
Devamını göster

Gizle
 
Barsaktan polip alınması kolonoskopi işlemi
×

Barsaktan polip alınması kolonoskopi işlemi

Endoskopist

Kolondan Polip Alınması - Kolonoskopi
×

Kolondan Polip Alınması - Kolonoskopi

Endoskopist

Kalın bağırsaktan kolonoskopi ile polip alınması
×

Kalın bağırsaktan kolonoskopi ile polip alınması

Endoskopist

×