Prof. Dr. Ahmet Kemal GÜRBÜZ
GASTROENTEROLOJİ-ENDOSKOPİ-KARACİĞER HASTALIKLARI MERKEZİ
menu×

KAN SULANDIRICI İLAÇ KULLANAN HASTALARDA KOLONOSKOPİ ÖNCESİ TEDBİRLER NELERDİR?

Kardiyolojik yahut nörolojik bir grup hastalık nedeniyle dünya çapında yüzbinlerce insan değişik etkinlikte muhtelif kan sulandırıcı ilaçlar kullanmaktadır. Bu iaçlar antiagreganlar ve antikoagülan ilaçlar olarak iki grupta toplanır. Aspirin antiagregan ilaçlardan en sık kullanılanıdır. 

Aslında kolonoskopi sadece tetkik amacıyla yapıldığında bu tarz ilaçları kullanmaya devam etmek imkan dahilindedir. Zira kolonoskopi tetkik amaçlı yapıldığında kanama riski taşımaz. Ancak pek çok kolonoskopide biyopsi almak veya poliple karşılaşılması halinde polipektomi (polip alınması) uygulamak  gerekebileceği için kan sulandırıcı ilaçları çeşidine göre değişmekle birlikte kolonoskopiden 3-5 gün önce kesmek uygundur. 

Bu tedbirle biyopsi alınması, polip saptanırsa poliplerin kesilmesi kanama gelişmeksizin gerçekleştirilebilir. Bir grup hastada ise antikoagülan ilaçları kesmekle beraber hastanın herhangi bir pıhtılaşma  problemi yaşamaması amacıyla işleme kadarki günlerde cilt altı Clexan isimli ilaç injeksiyonları yapılması tercih edilir. 

Devamını göster

Gizle
×