Prof. Dr. Ahmet Kemal GÜRBÜZ
GASTROENTEROLOJİ-ENDOSKOPİ-KARACİĞER HASTALIKLARI MERKEZİ
menu×

YURT İÇİ TEBLİĞLER

1 KUTLU M, BEYAN C, GÜRBÜZ A.K, AYDIN H, YÜRÜTKEN S : Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Uyku Dönemlerinde EKG İnterval Değişiklikleri. 1989 Diabet Günleri. İstanbul Üniversitesi Mayıs 1989; İstanbul. POSTER

2 BEYAN C, KUTLU M, GÜRBÜZ A.K, ABAYLI E, KOÇER İ.H: İnsülinle Uyarılmış Hipolglisemide Trombosit Agregasyon Özellikleri. 1989 Diabet Günleri. İstanbul Üniversitesi  Mayıs 1989; İstanbul. POSTER

3 GÜRBÜZ A.K, GÜLŞEN M, DAĞALP K, KARAEREN N, ALPER A : Non-Ülser Dispepsi (NUD) Tedavisinde Cisapride: Randomize-Tek Kör Plasebo Kontrollü Bir Çalışma.  X.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Ekim 1993; Bursa:25(abstr.). POSTER

4 DEMİRTÜRK L, ALPER A, DAĞALP K, BAĞCI S, GÜLŞEN M,GÜRBÜZ A.K :“Non Ulcer Dyspepsia” ve Ülserli Hastalarda Helikobakter Pilori Prevalansı. X.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Ekim 1993; Bursa: 78 (abstr.). POSTER

5 GÜRBÜZ A.K, GÜLŞEN M, KARAEREN N, DAĞALP K, ALPER A: Helicobacter Pylori (HP) Eradikasyonu Non-Ulcer Dyspepsia (NUD) Semptomlarını Etkiliyormu? X.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Ekim 1993; Bursa : 86 (abstr.). POSTER

6 ALPER A, DAĞALP K, KARAEREN N, BATTAL A, GÜLŞEN M, SARAÇOĞLU E, GÜRBÜZ A.K, BAĞCI S, UYGURER C, DEMİRTÜRK L, YILMAZER İ: GATA Gastroenteroloji Kliniğinde Yapılan Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopi Sonuçlarının SSK Hastalarıyla Karşılaştırılması (Toplam 31123 vaka). X.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Ekim 1993;Bursa : 330 (abstr.). POSTER

7 ALPER A, KARAEREN N, DAĞALP K, BAĞCI S, GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K: Biliyer Obtrüksiyonlarda Endoskopik Ekspandibl Metal Stent Uygulanması. X.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Ekim 1993; Bursa : 331 (abstr.). POSTER

8 ALPER A, KARAEREN N, DAĞALP K, BAĞCI S, GÜRBÜZ A.K, UYGURER C: Pankreas Kanal Taşında Pankreatik Sfinkterotomi ve Mekanik Litotripsi Basketi Kullanılarak Taşın Çıkartılması (Vaka takdimi). X.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Ekim 1993; Bursa : 332 (abstr.). POSTER

9 GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K, KARAEREN N, DAĞALP K, BAĞCI S, UYGURER C, ALPER A, ÖZGÜVEN M.A : Benign ve Malign Lezyonlarda Serum ve Gastrik Sıvı’da Carcinoembroyonic Antigen (CEA) Seviyeleri. X.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Ekim 1993; Bursa : 356 (abstr.). POSTER

10 ALPER A, DAĞALP K, KARAEREN N, GÜLŞEN M, BAĞCI S, GÜRBÜZ A.K, UYGURER C, DEMİRTÜRK L: GATA Gastroenteroloji Bilim Dalı Endoskopik Polipektomi Sonuçları. X. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi. 3-7 Ekim, 1993. Bursa: 333. POSTER

11 BAĞCI S, KARAEREN N, SOYSAL S, GÜLŞEN M, UYGURER C, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K: Özefagus Varisi Bulunan 431 Hastanın Üst GİS Endoskopisi Bulguları.  XI.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi Kasım 1994; Antalya: P – 400. POSTER

12 DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, KOCABEYOĞLU E, ALTIN M, ÖZEL M, GÜRBÜZ A.K, BİRİNCİ İ, ÖZBAŞ Ö, ÖZCAN A: Askorbik Asitin Mide İçi Aşırı Bakteri Çoğalımı ve Nitrit Oluşumuna Etkisi. XII.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İzmir The Turk.J. Gastroenterol. 1995; 6 (3): P-281. POSTER

13 GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L, HÜLAGU S, KARABEKİR İ, DANACI M: Helikobakter Pilori Enfeksiyonu Nonsteroid Antienflamatuvar İlaçların Oluşturduğu Akut Dönem Gastrik Hasarı Arttırmaz. 12. Ulusal Gastroentereloji Kongresi İzmir. Turk. J. Gastroenterol.1995;6(3):P-305. POSTER

14 GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, KIZILKAYA E, GÜL S, DANACI M: Kronik Karaciğer Hastalığında Sindirilemeyen Solid Radyoopak Markerların Gastrik Boşalımı ve Otonom Nöropati. I.Ulusal Hepatoloji Kongresi 1 – 3 Haziran İstanbul 1995; S-14. POSTER 

15 KOÇER E, GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L, ÖZEL M, BAŞAK M, HAKSEVER N, TOR H: Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Konstipasyon ile Otonom Nöropati Arasındaki İlişki ve Cisapride’in Kolon Transit Zamanı Üzerine Etkisi. XIII.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, Antalya. The Turk. J Gastroenterol 1996;7 (Supp 1): B 23 - 92 POSTER      

16 DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, ÖZEL M, GÜRBÜZ A.K, HÜLAGÜ S: Serum Gastrin ve Plazma Prolaktin Seviyeleri İle Kolorektal Kanser Arasındaki İlişki. XIII.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Antalya The Turk. J Gastroenterol 1996; 7 (Suppl 1): B 103-422. POSTER   

17 DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, YAZGAN Y, ÖZEL M, GÜRBÜZ A.K, ALTIN M: Mide ve Kolon Kanserlerinin Tanısında Fırça Sitolojisi ve Optimal Biyopsi Sayısı. 13. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. 8-13 Ekim, 1996. Antalya. Türk.J. Gastroenterol. 1996; 7(Supp 1):B-43. POSTER

18 SİPAHİ S, GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L, BAŞAK M, GÜNAY A, DANACI M: Hepatik Ensefalopatide Flumazenil Tedavisi. II.Ulusal Hepatoloji Kongresi 5-7 Haziran İstanbul 1997: P-23. POSTER      

19 DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, KOCABEYOĞLU Ö, ALTIN M, ÖZEL M, GÜRBÜZ A.K, BİRİNCİ İ, ÖZBAŞ Ö, GÜLTEPE M, BALOĞLU H: Duodenal Ülser Tedavisinde Asit Baskılayan İlaçların Standart Dozlarda Kısa Süreli Kullanımı İle Mide İçi Bakteri Çoğalımına ve Nitrit Oluşumuna Etkileri. XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İzmir Turk.J Gastroenterol 1995; 6 (3): P-282. POSTER

20 GÜRBÜZ A.K,ÖZTÜRK R,DEMİRTÜRK L,YAZGAN Y,TARÇIN O,ÖZDOĞAN O.C:Gastroskopide  Neıguan  Noktası  Akustimülasyonu. XIV.Ulusal  Gastroenteroloji  Kongresi,İstanbul  Turk J Gastroenterol1998; 9( Supp. 1):P  -398. POSTER

21 GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L,YAZGAN Y,ÖZTÜRK R,TARÇIN O,ÖZDOĞAN O.C:Nimesulid ve Naproksen Na Kullanımına Bağlı  Gastropati ile Gastrik Rezidüel Prostaglandin E2 (PG E2)   Düzeyi Arasındaki İlişki.XIV.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ,İstanbul  Turk J  Gastroenterol  1998,:9(Supp 1) P-107. POSTER

22 DEMİRTÜRK L,YAZGAN Y,GÜRBÜZ A.K,YILDIRIM Ş,TARÇIN O, ÖZTÜRK R:Helikobakter Pilori (+)  Mide  Mukozasında  ‘’Mukozayla  İlişkili  Lenfoid  Doku’’ (MALT) İle  Epitelyal  Hücre  Proliferasyonu İlişkisi.XIV. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, İstanbul  Turk J  Gastroenterol  1998 , 9(Supp 1) P- 115. POSTER

23 ÖZEL M, YAZGAN Y, GÜRBÜZ A.K, COŞANSEL S, ÇANKIR Z, DEMİRTÜRK L: Kronik  Karaciğer Hastalığında Fruktoz İnfüzyonuna Bağlı Hiperüriseminin Histopatolojik Bulgular İle İlişkisi. III.Ulusal Hepatoloji Kongresi 27-29 Mayıs 1999;  İstanbul  70:183. POSTER

24 YAZGAN Y, ÖZEL A.M, GÜRBÜZ A.K, ÖZTÜRK R, DEMİRTÜRK L, ÖZDOĞAN O.C.:Kronik Karaciğer Hastalığında Safra Kesesi Motilitesi ; Motilite-Otonom Nöropati, Otonom Nöropati- Düzeltilmiş QT İntervali İlişkisi III.Ulusal Hepatoloji Kongresi 27 – 29 Mayıs 1999 ; İstanbul 70:184. POSTER

25 TARÇIN O, DEMİRTÜRK L, GÜLTEPE M, ÖZEL M, OKTAR B, GÜRBÜZ A.K, GÜNAY A, DEMİREL D: Pentoksifilinin Antifibrotik Etkilerinin Ratlarda Bilier Obstruksiyonla Meydana Getirilen Hepatik Fibrozis Modelinde İncelenmesi. XVI.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 10 – 15 Ekim Antalya Turk.J Gastroenterol 1999 ; 10 (Supl.2) : Abstract 286. POSTER 

26 DEMİRTÜRK L, İZCİ Ö, YAZGAN Y, ÖZEL M, GÜRBÜZ A.K: Sirozlu Hastalarda H.Pylori Eradikasyonunun Kan ve Mide Suyu Amonyak Düzeyleri Üzerine Etkisi. XVI.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 10 – 15 Ekim – Antalya. Turk.J Gastroenterol 1999;10 (Supl.2.):Abstract 298. POSTER

27 DEMİRTÜRK L, KARAGÖZ B, ÖZEL M, YAZGAN Y, EVRENKAYA R, GÜRBÜZ A.K:Kronik Hemodializ Hastalarında Hepatit B İmmunizasyonu ve Çinko Suplemantasyonunun Antikor Cevabına Etkisi. XVI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 10 – 15 Ekim Antalya.Turk.J Gastroenterol 1999; 10 (Supl.2.):Abstract 257. POSTER

28 ÖZEL M, GÜRBÜZ A.K, YAZGAN Y, UÇMAKLI E: Farklı Tedavilerle İyileşen Duodenum Ülserlerindeki  Epitelyal ve Subepitalyal Değişikliklerin Verilen Tedavi İle İlişkisi. XVI.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Ekim Antalya Turk.J Gastroenterol 1999;10 (Supl.2):Abstract 64. POSTER

29 YAZGAN Y, DEMİRTÜRK L, İZCİ Ö, TOĞROL E, ÖZEL M, GÜRBÜZ A.K:Sirozlu Hastalarda H.Pylori Eradikasyonunun Görsel Uyarılmış Potansiyeller Üzerindeki Etkisi. XVI.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Antalya Turk.J Gastroenterol 1999; 10 (Supl.2):A 299. POSTER

30 GÜRBÜZ A.K, ÖZEL M, YAZGAN Y, DEMİRTÜRK L, ÖZTÜRK R: Helicobacter Pylori Eradikasyonunun Duodenal Ülserin İyileşme Kalitesi Üzerine Etkisi. XVI.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Antalya Turk.J Gastroenterol 1999; 10 (Supl 2):  A 79. POSTER

31 YAZGAN Y, DEMİRTÜRK L, ÖZEL M, ÇANKIR Z,  EMEKDAŞ G, GÜRBÜZ A.K, YILDIRIM Ş: Helicobacter Pylori Eradikasyon Takibinde Serolojinin Kısa Dönemdeki Değeri. XVII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Antalya Turk.J Gastroenterol 2000:P 133. POSTER

32 ÖZEL M. DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, AVŞAR K, GÜNAY A, GÜRBÜZ A.K, GÜLTEPE  M: Ailevi Akdeniz Ateşi: 105 Hastada Klinik ve Laboratuvar Bulgular. XVII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Antalya Turk.J Gastroenterol  2000: P 226. POSTER

33 GÜRBÜZ A.K, ÖZEL M, YAZGAN Y, GÜNAY A, ÖZDEMİR S, DEMİRTÜRK L, EMEKDAŞ G: Mide Kanserli Hastalarda Helicobacter Pylori Cag A Antijenine Karşı Serolojik Yanıt. XVII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Antalya Turk.J Gastroenterol 2000: P 134. POSTER

34 GÜRBÜZ A.K, GÜNAY A, NARİN Y, DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, ÖZEL M,    SOYLU A: Kronik İdiopatik Yavaş Transitli Konstipasyonda Safra Kesesi Motilitesi ve Mide Boşalması. XVIII Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. Antalya Turk.J.Gastroenterol 2001: 2001:P-A/2. POSTER

35 GÜRBÜZ A.K, KÜÇÜKARDALI Y, ÖZEL M :Helikobakter Pilori’nin Oral Kolonizasyonu; Risk  Faktörleri ve  Eradikasyon  Tedavisine  Yanıt.   IV. Ulusal  İç Hastalıkları  Kongresi. Antalya  2002 :P  034.   POSTER

36 GÜRBÜZ  A.K, KÜÇÜKARDALI  Y, YAZGAN Y, ÖZEL M, POLAT  T: Uzun  Süreli Proton Pompa  İnhibitörü Kullanımında  Helikobakter Pilori Eradikasyonu   Hipergastrinemiyi  Azaltır mı ? IV . Ulusal  İç  Hastalıkları  Kongresi . Antalya  2002 :P  033. POSTER

37 GÜRBÜZ  A.K , KÜÇÜKARDALI  Y, ÖZEL  M :Koledekolitiasis Olgusunda  Karbohidrat Antijen ( CA ) 19-9 Yüksekliği : Olgu  Sunumu. IV. Ulusal  İç  Hastalıkları Kongresi . Antalya  2002 :P 040 . POSTER

38 GÜRBÜZ  A.K , YAZGAN Y, ÇAVUŞLU  Ş, YILDIRIM Ş, ÖZEL  M :Tüberküloz  Peritonit  Yüksek  Albumin  Gradientli  Asitle  Seyredebilir mi ? Olgu  Sunumu. XIX. Ulusal  Gastroenteroloji  Kongresi  Antalya  Turk   J  Gastroenterol  2002 ; 13 (1) : PB  1/26 POSTER

39 GÜRBÜZ  A.K  ,  ÖZEL  M, YAZGAN  Y :Şiddetli  Ülseratif  Kolitte Yeni  Bir  Yaklaşım : Hiperbarik  Oksijen. XIX. Ulusal  Gastroenteroloji  Kongresi  Antalya  Turk  J Gastroenterol   2002;13 (1): PB 5/4  POSTER

40 DEMİRTÜRK L,GÖK M, YAZGAN Y, ÖZEL M, AVŞAR K, GÜRBÜZ A.K :Digital Benzeri  İmmün  Reaktif  Maddelerin  Assit’in Ayırıcı Tanısındaki Rolü.  XXI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Antalya   Turk J  Gastroenterol  2004 ;15 (Supple 1):PB 12/112 POSTER

41 GÜRBÜZ A.K, ÖZEL M, DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, GÜNAY A, KOÇAK N : Seropositivity Against Helicobacter Pylori  Infection In Patients With Chronic Liver Diseases Of  Different  Etiology and Severity. .  XXI. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Antalya   Turk J  Gastroenterol  2004 ;15 (Supple 1):PB 12/115 POSTER

Devamını göster

Gizle
×