Prof. Dr. Ahmet Kemal GÜRBÜZ
GASTROENTEROLOJİ-ENDOSKOPİ-KARACİĞER HASTALIKLARI MERKEZİ
menu×

YURT İÇİ BİLİMSEL ESERLER

1 KUTLU M, GÜRBÜZ A.K , ERİKÇİ S, ERDÖL C: Pseudoachondroplasia (Bir Olgu Nedeniyle) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 1987; 29 (1): 239-43.

2 YALÇIN A, GÜRGEY A, GÜRBÜZ A.K , ALTAY Ç : Homozigot Hemoglobin D-Punjab Hastalığı Olgusu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 1988; 30 (2): 467-70.

3 KUTLU M, BEYAN C, GÜRBÜZ A.K, AYDIN H, YÜRÜTKEN S : Diabetes Mellituslu Hastalarda Uyku Dönemlerinde EKG İnterval Değişiklikleri. Year Book of Turkish Diabetology 1988 – 1989; 15 (7):289-94.

4 ÜNÜBOL M.E, AZAL Ö, GÜRBÜZ A.K, ÜNÜBOL O: Eritrosit Sedimentasyon Hızı. Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı Yeni Tıp Dergisi 1989;6 (2): 68-78.

5 GÜRBÜZ A.K, DAĞISTAN N, YALÇIN A, BEYAN C : Behçet Hastalığında Trombosit Agregasyon Özellikleri. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni 1993; 35 (4): 899 – 906.

6 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K,GÜLŞEN M, BARUT A, BAĞCI S, KARAEREN N,ALPER A, HACIBEKTAŞOĞLU A: Hepatit C Virüs Enfeksiyonunda Aile İçi Geçiş. Gastroenteroloji 1993; 4 (3): 405-8.

7 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, BAĞCI S, KARAEREN N, ALPER A : Viral Etyolojili  Kronik Karaciğer Hastalıklarında Ursodeoxycholic Asit Tedavisi. Gastroenteroloji 1993;  4 (3): 409 – 12.

8 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, GÜLŞEN M, KARAEREN N, ALPER A:  Gastrointestinal Yakınmalarla Müracaat Eden Heticobacter Pylori Pozitif ve Negatif Hastaların Eşlerinde Helicobacter Pylori Sıklığı. Gastroenteroloji 1993; 4 (3): 480-3.

9 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, KARAEREN N, UYGURER C, ALPER A: Helicobacter Pylori Eradikasyonu Nonulcer Dyspepsia Semptomlarını Etkiliyor mu? Gastroenteroloji 1993; 4 (3):489-94.

10 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, GÜLŞEN M, KARAEREN N, ALPER A : Helicobacter  Pylori Eradikasyonununda Sodyum İyodürle Kombine Colloidal Bismuth Subcitrate Tedavisi. Gastroenteroloji 1993; 4 (3): 495-8.

11 GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, GÜLŞEN M, KARAEREN N, YILMAZ A, ALPER A: Kronik Hepatit B Virus Enfeksiyonu-Membranoproliferatif Glomerulonefrit Birlikteliğinde  Alfa İnterferon Tedavisi. Gastroenteroloji 1993; 4 (3): 520-3.

12 KARAEREN N, BAĞCI S, UYGURER C, GÜRBÜZ A.K, GÜLŞEN M, DAĞALP K, ALPER A: Mide Kanserlerinin Preoperatif Evrelenmesinde Endoskopik Ultrasonografi. Gastroenteroloji 1993; 4(4): 643-7.

13 GÜLŞEN M, DAĞALP K, GÜRBÜZ A.K, KARAEREN N, UYGURER C, BAĞCI S, ALPER A: Gastroözefajial Reflü Hastalığı (GÖRH) Düşünülen Kişilerde Bernstein Testi, Endoskopik ve Histopatolojik İnceleme Sonuçlarının Karşılaştırılması. Gastroenteroloji 1994; 5 (1): 49-53.

14 GÜRBÜZ A.K, GÜLŞEN M, MAS R, DAĞALP K, ALPER A : Helikobakter Pilori  Eredikasyonunda Klaritromisin Omeprazol Kombinasyonu. Gastroenteroloji 1994; 5 (1):60-3.

15 GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K, DAĞALP K, KARAEREN N, BAĞCI S, UYGURER C,    ÖZGÜVEN M.A, ALPER A, NARİN Y: Bening ve Malign Gastrik Lezyonlarda Serum ve Gastrik Sıvıda Carcinoembriyonic Antigen (CEA) Seviyeleri. Gastroenteroloji  1994; 5 (1): 68-71.

16 MAS M.R, DİNÇ A, GÜRBÜZ A.K, ATEŞKAN Ü. A, GÖNLÜŞEN C, ÜNAL T, ERİKÇİ S, SAĞLAM K, ÖZTÜRK E, KOCABALKAN F: The Evaluation of  Hepatocyte Function After ESWL With Hepatobiliary Scintigraphy. Gastroenterology 1994; 5 (2): 144-6.

17 GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K, UGURER C, BAĞCI S, KARAEREN N, DAĞALP K, ALPER A: Helicobacter Pylori Tedavisinde Azitromisin. Gastroenteroloji 1994; 5 (2):207-10.

18 MAS M.R, DİNÇ A,  GÜRBÜZ A.K, ERİKÇİ S, ATEŞKAN Ü, SAĞLAM K, BAYKAL Y, ÜNAL T, KOCABALKAN F:  Semptomatik Kolelitiazisli 31 Olgunun ESWL Sonuçları. Gastroenteroloji 1994;  5 (3): 418-28.

19 DAĞALP K, ALPER A, KARAEREN N, GÜLŞEN M, BAĞCI S, UYGURER C,  GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L: GATA Gastroenteroloji Bilim Dalı Endoskopik Polipektomi Sonuçları. Gastroenteroloji 1994; 5  (3): 448-53.

20 DAĞALP K, BAĞCI S, UYGURER C, DEMİRTÜRK L, GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K, KARAEREN N, ALPER A: Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Premedikasyon. GATA Bülteni 1994; 36:222-7.

21 DEMİRTÜRK L, DAĞALP K, ALPER A, ERBİL K, GÜNHAN I, BAĞCI S, KARAEREN N, GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K, HAŞİMİ A: Helikobakter Pilorinin Eradikasyonu. Endoskopi  1995; 6 (1): 24-9.

22 GÜRBÜZ A.K, TECİMEN S, MAS R: Grade-I Reflü Özefajitte Mukayeseli Bir Çalışma: Yüksek Doz Ranitidine ve Cisapride İle Kombine Konvansiyonel  Doz Ranitidine Tedavilerinin Karşılaştırılması. The Turkish Journal of Gastroenterology 1995; 6 (1)75-8.

23 DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, ÖZEL M, GÜRBÜZ A.K, BAĞCI S, KÖYLÜ H, UYGURER C, KARAEREN N: Perkütan Karaciğer İğne Biyopsisi Yapılan Hastalarda Klinik, Laboratuvar ve Histopatolojik Bulguların Karşılaştırılması. The Turkish Journal of Gastroenterology 1995;6(1):33-8.

24 GÜLŞEN M, ECZ.YILMAZ K, GÜRBÜZ A.K, BAĞCI S, KÖYLÜ H, UYGURER C, KARAEREN N: Helicobacter Pylori (+) ve (-) Hastalarda Gastrik Sıvı Askorbik Asit Konsantrasyonları. The Turkish Journal of Gastroenterology 1995; 6 :102-4.

25 DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, YAYLACI M, GÜRBÜZ A.K, ÖZEL M, ALTIN M, ÖZCAN A: İnflamatuar Barsak Hastalığına Bağlı Derin Anemili Hastalarda Serum Eritropoetin Seviyeleri ve Tedaviye Dirençli Anemide “Recombinant Human Erythropoietin”in Yeri. The Turkish Journal of Gastroenterology 1995; 6 :154-6.

26 GÜLŞEN M, GÜRBÜZ A.K, UYGURER C, BAĞCI S, KARAEREN N, DAĞALP K, ALPER A: Familial Polipozis Koli ve Fundik Gland Polipozis (bir olgu nedeniyle). The Turkish Journal of Gastroenterology 1995; 6 : 167-71.

27 GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, KIZILKAYA E, GÜL S, KOÇER E, DANACI M, ÇANKIR Z: Kronik Karaciğer Hastalığında Sindirilemeyen Solid Radyoopak Markerların Gastrik Boşalımı ve Otonom Nöropati. The Turkish Journal of Gastroenterology 1995; 6 (1): 15-20.

28 HÜLAGÜ S, DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, ALTIN M, GÜRBÜZ A.K , GÜLTEPE M, SAYAN Ö, DANACI M, TÜLBEK Y: Dekompanse Karaciğer Sirozlu Hastalarda “Octreotide”nin Renal Fonksiyonlar Üzerine Etkisi. Endoskopi 1995; 6 (2): 9-13.

29 GÜRBÜZ A.K , GIARDIELLO F.M, BAYLEES T.M: A Novel Point In Association Between Crohn’s Disease Duration and Colorectal Carcinoma Development. Gastroenterology 1995; 6(3): 387 – 390.

30 BAĞCI S, KARAEREN N, GÜLŞEN M, UYGURER C, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K, ALPER A: Ekstrahepatik Kolestazın Etyolojik Tanısında Endoskopik Ultrasonografi. GATA Bülteni 1995; 37 (3): 341 – 345.

31 GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, KARABEKİR İ, GÜL S, DANACI M, SAYAN Ö, ÖZEL M:  Helikobacter Pilori Enfeksiyonu Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçların Oluşturduğu Akut Dönem Gastrik Hasarı Artırmaz. Endoskopi 1996; 7 (1): 29 – 32.

32 HÜLAGÜ S, DEMİRTÜRK L, BAŞAK M, KOCABEYOĞLU Ö, ALTIN M, GÜRBÜZ A.K, GÜL S, ÖZEL M, DANACI M:  Kronik Viral Hepatit B ve C’nin Tedavisinde Alfa-2a İnterferonun Etkinliği. Endoskopi 1996; 7 (4): 173 –9.

33 DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, KOCABEYOĞLU Ö, ALTIN M, ÖZEL M, GÜRBÜZ A.K, BİRİNCİ İ, ÖZBAŞ Ö, ÖZCAN Ö, GÜLTEPE M, BALOĞLU H: Duodenal Ülser Tedavisinde Asit Baskılayan İlaçların Standart Dozlarda Kısa Süreli Kullanımı İle Mide İçi Bakteri Çoğalımına ve Nitrit Oluşumuna Etkileri. Endoskopi 1996; 7 (1):18-24.

34 EVRENKAYA T.R, GÜRBÜZ A.K, DANACI M, TÜLBEK Y, MERİÇ L: Skeleroderma’nın Eşlik Ettiği Dermatomiyozit’te Normotansif Renal Kriz. Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi 1996; 2:88-91.

35 DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, GÜRBÜZ A.K, UÇMAKLI E, BAŞAK M, ÖZEL M, HÜLAGÜ S, ALTIN M: Mide ve Kolon Kanserlerinin Tanısında Fırça Sitolojisi ve Optimal Biyopsi Sayısı. Endoskopi  1997;1:18-23.

36 DEMİRTÜRK L, HÜLAGÜ S, ÖZEL M, ALTIN M, KOCABEYOĞLU Ö, GÜRBÜZ A.K, BİRİNCİ İ, ÖZBAŞ Ö, ÖZCAN A, BALOĞLU H: Askorbik Asitin Mide İçi Aşırı Bakteri Çoğalımı ve Nitrit Oluşumu Üzerine Etkisi. The Turkish Journal of Gastroenterology  1997; 8: 74-7.

37 DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K, YAZGAN Y, BAŞAK M, ÖZTÜRK R : Kolorektal Kanserli Hastalarda Serum Gastrin ve Plazma Prolaktin Düzeyleri. Endoskopi 1997; 4 (8): 20 – 24.

38 ÖZEL M, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K , YAZGAN Y, DANACI M: Duodenum Ülseri. Sendrom 1997 Temmuz ; 77 – 84.

39 BAŞAK M, GÜRBÜZ A.K, ÖNDE M.E, ÇANKIR Z, KESKİN Ö, YAZGAN Y: A Rare Case of Esophageal Lymhangioma Associated With Gastric Adenocarcinoma. T.Klin.J. Gastroenterol 1997; 8: 470 – 72.

40 BAŞAK M, GÖZAYDIN M, YAZGAN Y, ÖZTÜRK R, GÜRBÜZ AK, ÇANKIR Z, COŞANSEL S, DEMİRTÜRK L, DANACI M: Helikobakter Pylorinin Non Steroidal Antiinflamatuar İlaç Kullanımı ile Oluşan Gastropati ve Rezidüel Gastrik Sıvıdaki Prostoglandin E2 Düzeyi ile Arasındaki İlişki. T.Klin.J. Gastroenterohepatol.1998;9:57-64

41 BAŞAK M,DEMİRTÜRK L,  YAZGAN Y, GÜRBÜZ A.K, ÖZDOĞAN Y, KIZILKAYA E: Nonülser Dispepsili Hastalarda Helikobakter Pilorinin Mide Motilitesine Etkisi. T.Klin.J.Gastroenterohepatol 1998; 9(1):7 – 11.

42 ÖZEL M, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K, UÇMAKLI E, YAZGAN Y: Farklı Tedavilerle İyileşen Duodenum Ülserlerindeki Epitelyal ve Subepitelyal Değişikliklerin Verilen Tedavi İle İlişkisi. Turk. J.Gastroenterol 1998; 2 : 159 – 166.

43 BAŞAK M, GÖZAYDIN M, YAZGAN Y, ÖZTÜRK R, GÜRBÜZ AK, ÇANKIR Z, COŞANSEL S, DEMİRTÜRK L, DANACI M: Nimesulid ve Naproksen Na Kullanımı İle Oluşan Gastropati İle Rezidüel Gastrik Sıvıdaki Prostoglandin E2 Düzeyi Arasındaki İlişki. T.Klin.Gastroenterohepatol.1998;9:105-112

44 YAZGAN Y, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K, YILDIRIM Ş, BAŞAK M, ÖZTÜRK R: “Mukoza Associated Lymhoid Tissue” (MALT) İle Helikobakter Pilori’nin ve Eradikasyon Tedavisinin İişkisi. Endoskopi 1998; 9 (1): 13 – 21.

45 YAZGAN Y, DEMİRTÜRK L,  GÜRBÜZ A.K, YILDIRIM Ş,  ÖZTÜRK R:  Mide Epitel Hücre Proliferasyonu İle Helikobakter Pilorinin İlişkisi. T.Klin.J Gastroenterohepatol 1998; 9(4): 349 – 353.

46 GÜRBÜZ A.K, BAŞAK M, GÖZAYDIN M, DEMİRTÜRK L, YAZGAN Y, ÖZTÜRK R, TARÇIN O : Asemetazin ve Naproksen Na Kullanımına Bağlı Gastropati İle Rezidüel Gastrik Sıvıdaki Prostoglandin E2 Düzeyi Arasındaki İlişki. Endoskopi ; 1998: 9 (3): 96 – 102.

47 ÖNDE M, GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L, KOÇER E, BAŞAK M, TOR H: İnsüline Bağımlı Olmayan Diabetiklerde Konstipasyon İle Otonom Nöropati Arasındaki İlişki ve Cisapride’in Kolon Transit Zamanı Üzerine Etkisi. T.Klin.J.Gastroenterol 1998; 2: 172-78.

48 ÖZGÜVEN M, NARİN Y, GÜRBÜZ A.K : Gasric Juice Carcinoembryonic Antigen (CEA) Value In The Diagnosis of Malign and Bening Gastric Lesions. Turk.J.Of Nuclear Medicine 1999; 8 (2): 64 – 69.

49 GÜRBÜZ A.K,YAZGAN Y,  ÖZEL M, COŞANSEL S, ÇANKIR Z, DEMİRTÜRK L: Kronik Karaciğer Hastalığında Fruktoz İnfüzyonuna Bağlı Hiperüriseminin Karaciğer Hasarının Derecesi İle İlişkisi. Turk.J. Gastroenterol 1999; 10 (4): 309 – 314.

50 DEMİRTÜRK L, ÖZEL M, KARAGÖZ B, GÜLTEPE M, EVRENKAYA R, YAZGAN Y, GÜRBÜZ A.K, TÜLBEK Y: Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Çinko Replasmanının Hepatit B İmmunizasyonu Üzerine Etkisi. Endoskopi 1999; 10 (4): 159 – 167.

51 GÜRBÜZ A.K, ÖZEL M, DEMİRTÜRK L, DEMİRKOL F, GÜNAY A, YAZGAN Y, TARÇIN O : Tip II Diabetes Mellituslu Hastalarda Anti-HCV Seropozitifliği Sıklığı. T.Klin.J. Gastorenterohepatol   1999; 10:113 – 116.

52 ÖZEL M, YILDIZ F.R, DEMİRTÜRK L, GÜRBÜZ A.K : Proton Pompa İnhibitörleri Antibiyotiklerin Helicobacter Pylori Üzerine Olan Etkilerini Artırır mı? Endoskopi 1999; 10 (1): 10 – 14.

53 GÜRBÜZ A.K, ÖZTÜRK R, YAZGAN Y, ÖZEL M, DEMİRTÜRK L, ÖZDOĞAN O.C : Kronik Karaciğer Hastalığında Safra Kesesi Motilitesi, Otonom Nöropati ve Düzeltilmiş QT İntervali İlişkisi. Turk J.Gastroenterol  1999; 10 (3): 221 – 26.

54 ÖNDE M.E, KANDEMİR E.G, GÜRBÜZ A.K, KESKİN Ö, COŞANSEL S:  Postmenopozal Kadınlarda Glukoz Tolerans Bozukluğu İle Artmış Androjen Aktivitesi Arasındaki İlişki. Endokrinolojide Yönelişler   1999; 9 (3): 102 – 105.

55 GÖZAYDIN M, BAŞAK M, YAZGAN Y, GÜNAY A, GÜRBÜZ AK,DEMİRTÜRK L,  DANACI M:Plazma ve Rezidüel Gastrik Sıvıdaki Prostoglandin E2 Düzeyi ile Nonsteroid Antiinflamatuar İlaç Kullanımı Sonucu Oluşan Gastropati Arasındaki İlişki. Sendrom 2000(Ek);21-28

56 YAZGAN Y, DEMİRTÜRK L, ÖZEL M, ÇANKIR Z, EMEKDAŞ G, GÜRBÜZ A.K YILDIRIM Ş :  Helicobacter Pylori Eradikasyon Takibinde Serolojinin Kısa Dönemdeki  Değeri. Endoskopi 2000;11 (4): 123-129.

57 ÖZEL M, GÜRBÜZ A.K, YAZGAN Y, DEMİRKOL F, SOYLU A.R, GÜNAY A, DEMİRTÜRK L : Nazogastrik Sonda İçinden Geçirilen Böyopsi Forsepsi İle Alınan Mide Biyopsilerinin Helicobacter Pylori Tanısındaki Etkinliği. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Bülteni  2000;42 (4):323-327.

58 ÖZEL.M, YAZGAN Y, GÜRBÜZ A.K, DEMİRTÜRK L, YILDIRIM Ş, GÜNAY A, ÖZTÜRK R, TARÇIN O :Effect Of  Eradication  Of  Helicobacter  Pylori  On  The  Quality  Of  Duodenal  Ulcer  Healing. Turk  J  Gastroenterol  2000 ;11 (3) :202-207

59 GÜRBÜZ A.K: Ülser. Actual Medicine  2001;9 (10):14-15.

60 YAZGAN Y, DEMİRTÜRK L, ÇİÇEK Y, YILDIRIM Ş, ÖZEL M, AYDIN İ, GÜRBÜZ A.K: Mide Ülserlerinde Mantar Yerleşiminin Klinik Önemi ve Tedavi ile İlişkisi. Türkiye Klinikleri Gastroenterohepatoloji 2002, 13 (2) :59-65

61 GÜRBÜZ A.K: Portal Hipertansiyona Bağlı Asitte İlk Basamak Tedavi.Güncel Gastroenteroloji 2003 ; 7 (1) :87-90

62 GÜRBÜZ  A. K: Hepatit  B Virus  Enfeksiyonunda Kronikleşme-Kronik  B  Hepatitte  Klinik  ve  Doğal  Gidiş. Güncel  Gastroenteroloji  2003 ; 7 (1) :50-4

63 GÜRBÜZ  A.K : Gastroözefagial  Reflü  Hastalığı. Actual  Medicine  2002, 10 (9) :32-6

64 GÜRBÜZ  A.K: Kolorektal Neoplaziden   Korunmada  Takip  Programları.Güncel  Gastroenteroloji  2003 ; 7(1) : 41-2  

65 ERENOĞLU C, ULUUTKU A.H,  GÜRBÜZ A.K,AKIN M.L,ÇELENK T :  İnce Barsak Fitobezoarları; İnce Barsak Obstrüksüyonlarında Nadir Bir Neden: Olgu Sunumu.Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2003 ;2 (2) :96-8

Devamını göster

Gizle
×