Prof. Dr. Ahmet Kemal GÜRBÜZ
GASTROENTEROLOJİ-ENDOSKOPİ-KARACİĞER HASTALIKLARI MERKEZİ
menu×

GASTROENTERELOJİ HANGİ HASTALIKLARLA İLGİLİDİR?

GASTROENTEROLOG  KİMDİR  ?


Gastroenteroloji Uzmanlığı İç Hastalığı Uzmanı olunmasını mütakiben üç yıl  boyunca Gastroenteroloji ihtisası yapılması ile kazanılan bir unvandır.Gastroenteroloji Bilim Dalı diğer bir deyişle İç Hastalıklarında ilave bir üst ihtisas demektir.Gastroenteroloji ihtisası yapmış ve Gastroenteroloji Uzmanı olmuş kişiler Gastroenterolog olarakta isimlendirilir.

Gastroenteroloji ihtisası boyunca sindirim sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin teorik bazda incelenmesine ilaveten sindirim sisteminin endoskopik teşhis ve tedavilerine ait melekeler kazanılmaktadır.

Gastroenteroloji Bilim Dalı sindirim sistemi hastalıkları ile karaciğer, safra kesesi,  safra yolları,  pankreas ve dalağa ait hastalıkları inceler.Sindirim sistemi hastalıkları arasında ise sırasıyla özefagus (yemek borusu), mide, ince barsaklar ve kalın barsaklara ait hastalıklar mevcuttur.Mide ve ince basakların ilk bölümünü teşkil eden duodenumun en sık görülen rahatsızlığı ülserdir.Mide ülseri daha sıklıkla ileri yaşlarda , duodenum ülseri ise genç yaşlarda ortaya çıkar.Mide veya duodenum ülserinin sebepleri arasında en sık karşılaşılanı sigara veya aspirin/romatizmal ilaçlar kullanımıdır.

Diğer taraftan gastroenterolojide son onbeş yıl içerisinde popülarite kazanmış olan gastrit/ülser mikrobununda  ( Helikobakter Pilori ) mide yahut duodenum ülserinin ana sebeplerinden birisi olduğu ortaya çıkmıştır.Midenin diğer bir hastalığı  gastrittir.Gastritin en sık sebebinin Helikobakter Pilori olarak isimlendirdiğimiz bir bakteri olduğunu artık biliyoruz.Helikobakter Pilori  içinde antibiyotiklerinde bulunduğu üçlü ilaç tedavisi ile yok edilebildiğinde gastritin geçtiği, mide yahut duodenum ülserinin ise genellikle tekrarlamadığı bilimsel çalışmalarla ortaya konmuştur.

Sindirim sisteminin başlangıcında yer alan yemek borusunun ise günümüzde en sık rastlanan hastalığı reflü hastalığıdır.Reflü hastalığı mide içerisindeki mide suyu ve dolayısı ile mide asidinin yemek borusu içine geri kaçması demektir.Yemek borusu iç duvarı mide asidine karşı mukavim olmadığından bu bölgede aside bağlı hasar oluşarak yemek borusu iç duvarında ödem, kızarıklık, ülserler ve bazı hastalarda ise yemek borusu darlığı ortaya çıkabilmektedir.Uzun yıllar reflü hastalığından muzdarip olan kişilerde yemek borusu alt uç kanserinin arttığı bir gerçektir ve bu konuda hastayı  takip eden hekimde dikkatli olmalıdır.

Gastroenterolojide kalın barsakların en sık karşılaşılan iki rahatsızlığı kolitler ve spastik kolon hastalıklarıdır.Gastroenteroloji biliminde ince barsak hastalıkları oldukça nadirdir.Hemoroid, anal fissür ve fistül ise kalın barsakların son bölümünün rahatsızlıkları gibi kabul edilirler.Yemek borusu, mide ve kolon kanserleri Gastroenterolojide sık karşılaşılan kanserlerdir.Gastroenteroloji alanında ince barsak kanserleri ile ise nadiren karşılaşmaktayız.

Safra kesesinin en sık rahatsızlığı safra taş hastalığı ve bazen de buna ikincil safra kesesi iltihabıdır.Safra kesesi kanseri ile seyrek karşılaşılmaktadır.Pankreas organı ise pankreatit denilen pankreas bezi iltihabi hastalığı yahut daha nadiren ortaya çıkan pankreas kanseri gibi rahatsızlıkların görülebildiği Gastroenteroloji alanına giren bir diğer organımızdır.

Gastroenterolojik hastalıkların incelenme yöntemleri arasında endoskopik tetkikler ve radyolojik görüntüleme yöntemleri bulunmaktadır.Gastroenterolojide sık kullandığımız endoskopik tetkikler arasında özefagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi, flexible rektosigmoidoskopi,  kolonoskopi gibi endoskopik incelemeler bulunmaktadır.

Ülkemizde Gastroenteroloji Uzmanı olmamasına rağmen Gastroenteroloji Bilim Dalına ait endoskopik tetkik ve hatta bazı endoskopik tedavileri yapmakta olan diğer bazı branş uzmanları da mevcuttur.Oysa gerek Gastroenteroloji Bilim dalına ait hastalıklarla ilgili teorik eğitim ve gerekse Gastroenteroloji  branşındaki endoskopik uygulamalar üç yıl süren Gastroenteroloji Uzmanlık eğitimi sayesinde elde edilebilmektedir.Dolayısı ile Gastroenteroloji Bilim Dalına ait şikayeti olan hastaların  teşhis ve tedavi ile ilgili müracaatlarında maksimum randıman alabilmelerinin ancak Gastroenteroloji Uzmanlarına müracaat etmeleri halinde mümkün olabileceği aşikardır.

Devamını göster

Gizle
×